9:00 - 20:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

اینستاگرام

تلگرام

 

حقوق مراجعین به ادارات در شرایط کرونا

خانه > آموزش  > حقوق مراجعین به ادارات در شرایط کرونا

حقوق مراجعین به ادارات در شرایط کرونا

جلسه پنجم
رعایت حقوق مراجعین به ادارات در شرایط کرونا
با لحاظ موضوع بحث و جلسه چند نکته زیر بنای همه ی مباحث است که عبارتند از
۱. توجه به کرامت و جایگاه انسانی همه ی انسان ها و افراد
۲. در پرتوی این کرامت هر مراجعی به مقتضای نیازش نسبت به مسئول مربوطه صاحب حق خواهد بود
۳. تضییع این حق گاهی مخل به کرامت خود مسئول و بیش از آن کرامت مراجعه کننده می شود که باید مورد توجه قرار گیرد.
۴. توجه به نتایج سو و ناروای تضییع حقوق مراجعین مخصوصا از جهت معنوی
۵. لزوم توجه به بخشی از آثار رعایت حقوق مراجعین و خوشحال شدن آنان و بواسطه ی انجام وظیفه ی مسئولین

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

*

code