9:00 - 20:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

اینستاگرام

تلگرام

 

حقوق بیماران کرونایی

خانه > آموزش  > حقوق بیماران کرونایی

حقوق بیماران کرونایی

جلسه چهارم
حقوق بیماراران کرونایی
موضوع بحث رعایت حقوق مبتلایان به ویروس کروناست در روابط اجتماعی به طور عموم، افراد نسبت به یکدیگر دارای حقوقی هستتد که در بعضی احادیث تفضیلا بدان اشاره شده است اما گرفتاران به بعض مشکلات دارای حقوقی ویژه خواهند بود که در زمان فعلی ما مبتلایان به ویروس کرونا از همین دسته اند به طور اختصار این نوع افراد در مقابل احاد جامعه و مسئولین مربوطه در این ۵ جهت باید مورد رعایت و حقوق آنها ایفا گردد.
۱. رعایت عامه در راستای پیشیگیری ار هر وضعیتی که باعث تشدید مریضی و یا طولانی شدن دوران آن باشد بعنوان مثال آلوده کردن فضای مربوط به مریض
۲. تخفیف وظایف از ناحیه ی کارفرمایان
۳. فراهم نمودن امکانات از ناحیه ی مسئولین تامین سلامت
۴. تامین معیشت در دوران ابتلا
۵. ایجاد امنیت شغلی
جلسه پنجم
رعایت حقوق مراجعین به ادارات در شرایط کرونا
با لحاظ موضوع بحث و جلسه چند نکته زیر بنای همه ی مباحث است که عبارتند از
۱. توجه به کرامت و جایگاه انسانی همه ی انسان ها و افراد
۲. در پرتوی این کرامت هر مراجعی به مقتضای نیازش نسبت به مسئول مربوطه صاحب حق خواهد بود
۳. تضییع این حق گاهی مخل به کرامت خود مسئول و بیش از آن کرامت مراجعه کننده می شود که باید مورد توجه قرار گیرد.
۴. توجه به نتایج سو و ناروای تضییع حقوق مراجعین مخصوصا از جهت معنوی
۵. لزوم توجه به بخشی از آثار رعایت حقوق مراجعین و خوشحال شدن آنان و بواسطه ی انجام وظیفه ی مسئولین

۱دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

*

code