9:00 - 20:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

اینستاگرام

تلگرام

 

کارگاه های تخصصی

خانه > آموزشگاه  > کارگاه های تخصصی

کارگاه بازخوانی اسناد و اطلاعات سازمان ملل متحد با تاکید بر حقوق بین الملل

دپارتمان حقوق موسسه بین المللی فرهنگ و تمدن با همکاری مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد، مرکز مطالعات حقوق تطبیقی دانشگاه مفید، معاونت فرهنگی و دانشجویی پردیس فارابی دانشگاه تهران و دانشکده حقوق دانشگاه فم برگزار می کند....

ادامه مطلب

وبینار امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه حقوقی

وبینار امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه حقوقی دکتر سیدمحمدجواد ارسطا...

ادامه مطلب

اهمیت مجازات هاى جایگزین حبس به جهت حفظ شانیت و کرامت انسانى و همچنین سلامت فردى در دوران کرونا

اهمیت مجازات هاى جایگزین حبس به جهت حفظ شانیت و کرامت انسانى و همچنین سلامت فردى در دوران کرونا...

ادامه مطلب

حقوق مراجعین به ادارات در شرایط کرونا

جلسه پنجم رعایت حقوق مراجعین به ادارات در شرایط کرونا با لحاظ موضوع بحث و جلسه چند نکته زیر بنای همه ی مباحث است که عبارتند از ۱. توجه به کرامت و جایگاه انسانی همه ی انسان ها و افراد ۲. در پرتوی این کرامت هر مراجعی به مقتضای نیازش نسبت به مسئول مربوطه صاحب حق خواهد بود ۳. تضییع این حق گاهی مخل به کرامت خود مسئول و بیش از آن کرامت مراجعه کننده می شود که باید مورد توجه قرار گیرد. ۴. توجه به نتایج سو و ناروای تضییع حقوق مراجعین مخصوصا از جهت معنوی ۵. لزوم توجه به بخشی...

ادامه مطلب

حقوق بیماران کرونایی

جلسه چهارمحقوق بیماراران کروناییموضوع بحث رعایت حقوق مبتلایان به ویروس کروناست در روابط اجتماعی به طور عموم، افراد نسبت به یکدیگر دارای حقوقی هستتد که در بعضی احادیث تفضیلا بدان اشاره شده است اما گرفتاران به بعض مشکلات دارای حقوقی ویژه خواهند بود که در زمان فعلی ما مبتلایان به ویروس کرونا از همین دسته اند به طور اختصار این نوع افراد در مقابل احاد جامعه و مسئولین مربوطه در این ۵ جهت باید مورد رعایت و حقوق آنها ایفا گردد.۱. رعایت عامه در راستای پیشیگیری ار هر وضعیتی که باعث تشدید مریضی و یا طولانی شدن دوران آن...

ادامه مطلب

حقوق بین الملل و مسئله ی فلسطین

وبینار حقوق بین الملل و مسئله ی فلسطین ...

ادامه مطلب

مختصری از وبینار “احتکار و کم فروشی در شرایط کرونا با توجه به حقوق موضوعه”

خلاصه تصویری از وبینار کم فروشی ...

ادامه مطلب

وبینار “احتکار و کم فروشی در شرایط کرونا” با توجه به حقوق موضوعه

جلسه سوم: در رابطه با کسب و درآمد که نقش عمده ای از آن از طریق تجارت و داد و ستد حاصل می شود نوع اکتساب، رعایت حقوق تجارت، اعتقاد به سلامت کسب در سلامت زندگی باید مورد توجه قرار گیرد و در آموزه های اسلامی به این موارد توجه خاص شده است. سود بیشتر مطلوب غریزی انسان است اما هر نوع کسب و حتی هر سود بیشتری حقیقتا سود است. بحث احتکار از همان مواردی است که قطع نظر از جهات حقوقی موقعیت انسانی و کرامت انسانی را در کسب مختل خواهد مرد توجه به این نوع عملکرد...

ادامه مطلب

مختصری از وبینار “حقوق همسر”

گزارش ویدیویی مختصر از جلسه حقوق خانواده ...

ادامه مطلب