9:00 - 20:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

اینستاگرام

تلگرام

 

پژوهشگاه

خانه > پژوهشگاه

گزارش تصویری برگزاری نشست تخصصی رویکرد دولت ایران نسبت به پذیرش معاهدات بین المللی و تاثیرگذاری آن در رویه قضایی ایران

ادامه مطلب

نشست تخصصی رویکرد دولت ایران نسبت به پذیرش معاهدات بین المللی و تاثیرگذاری آن در رویه قضایی ایران

ادامه مطلب

گزارش رایزنی معاونت پژوهشی مؤسسه بین المللی فرهنگ و تمدن با جناب آقای دکتر فراهانی معاون پژوهش و جناب آقای شجاعی مدیریت مجلات دانشگاه قم

ادامه مطلب