9:00 - 20:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

اینستاگرام

تلگرام

 

کلان پروژه فقه مهاجرت

خانه > اخبار  > کلان پروژه فقه مهاجرت

کلان پروژه فقه مهاجرت

بشر از نخستین روزهای آغاز حیات در کره ی خاکی، به دلایل مختلف مثل رفع نیاز یا میل به کشف ناشناخته ها، مرتبا در حال حرکت و جا به جایی بوده است. اما با شکل گیری تمدن ها و گسترش ارتباطات، امر مهاجرت در هر دوره ی زمانی و مکانی، چهارچوب ها و اهداف متفاوتی پیدا کرده است. نقش امور تجاری، سیاسی، خانوادگی، مذهبی و فرهنگی در بحث مهاجرت انکارناپذیر است. در حال حاضر و با سهولت مهاجرت، مردم و مسئولان هر روز بیش از گذشته با دغدغه ها و چالش های مهاجران درگیر می شوند.

از آن جایی که فقه به عنوان راهنمای بشر، در امور مذکور کارکردهای فعالی دارد، به طریق اولی در زمینه ی مهاجرت نیز راهنمای مهمی برای جوامع امروزیست. چرا که به عنوان یک رکن اساسی در تشریح و تعیین راهبردها و شاکله های مهاجرت می تواند نقش کلیدی ایفا کند.

از آن جایی که مؤسسه بین المللی فرهنگ و تمدن، از گذرگاه پژوهش علوم انسانی، مسائل مرتبط با حوزه های بین المللی و گردشگری را دنبال می کند، در معاونت پژوهش بر آن شدیم تا با همکاری معاونت گردشگری و بین الملل این مؤسسه و استعانت از صاحب نظران و دانشگاه تهران به عنوان قطب علمی، بررسی و مطالعه در خصوص فقه مهاجرت را در سطح بالای علمی و با رویکرد های عملی در دستور کار خود قرار دهیم تا از این مسیر، هم مهاجران و هم دست اندرکاران این حوزه با نگاهی تازه و آمیخته با رویکردهای پویای فقهی، حقوقی و جامعه شناسی، منبعی کاربردی در پنج جلد برای رفع مشکلات و بهبود شرایط در اختیار داشته باشند.

Major immigration jurisprudence projects

Man from the first days of his life on earth, for different reasons like meeting the needs or desire to discover the unknowns, he has been constantly moving from one place to another. But with the establishment of civilization and spread or expansion of communications, there is immigration at every period and place, different frameworks and goals have been found. The role of business, politics, family, religious and cultural are indisputable in the debates concerning about immigration. In the present situation and with easiness in immigration, people and authorities every day more than in the past are confronted with concerns and challenges of immigrants.

From here since jurisprudence is a human guide, in the mentioned issues is has active functions. Firstly in the field of immigrations also is an important guide for today’s societies. Since is one of the fundamental pillars in explaining and describing immigration strategies, playing a key role.

From here the international institute for cultural and civilization, from the way of human sciences research, it finds or the follows the issues related to international fields and tourism. We assign it to research deputy working together with deputy of tourism and international, this institute and acceptance of teachers and university of Tehran as a science pillar, study and evaluate the specialty of immigration jurisprudence at a high scientific level with application of scientific approach in our programs until this way, both immigrates and those involved in this field with a new insight mixed with dynamic jurisprudential approaches, law and sociology , five applicable sources for solving problems and improving the situation has been selected.   

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید