9:00 - 20:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

اینستاگرام

تلگرام

 

سید مصطفی دریاباری

خانه > سید مصطفی دریاباری

سید مصطفی دریاباری 

مدرس و مدیریت موسسه بین المللی فرهنگ و تمدن 

اطلاعات شخصی
وضعیت تأهل: متأهل
ملیت: ایرانی
تاریخ تولد: ۱۰/ ۶/ ۱۳۶۰
محل تولد: فیروزکوه، تهران
آشنایی با زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی
پست الکترونیکی: smdalways@gmail.com

پیشینه آموزشی
۱۳۸۶ – ۱۳۷۴   حوزه علمیه قم، مدرسه شهیدین
سطح یک و دو و درس خارج حوزه علمیه قم در فقه و اصول
اتمام دوره مکالمه عربی و انگلیسی
۱۳۸۴- ۱۳۸۳   دوره داستان نویسی، مدرسه اسلامی هنر، قم
۱۳۹۱-۱۳۸۷     سطح سه (کارشناسی ارشد) کلام اسلامی (با گرایش کلام جدید)، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی پایان نامه با موضوع “جایگاه و نقش عقل در اثبات خدا و صفات خدا”
۱۳۹۲            قسمتی از دوره “صلح سازی بر اساس ایمان” در آمریکا در دانشگاه EMU
۱۳۹۲            دوره “آموزش بر اساس دان شجو محوری” در آمریکا در دانشگاه EMU
۱۳۹۲            دوره “طراحی برنامه صلح سازی” در آمریکا در دانشگاه EMU
۱۳۹۲            دوره “صلح در تئوری و عمل بر اساس داستان” در آمریکا در دانشگاه EMU
۱۳۹۲           دوره “نظریه آداب دینی در مسیحیت” در دانشگاه ادیان با مشارکت دانشگاه های گوته و پادربرن آلمان
۱۳۹۳           دوره “مطالعات صلح” در موسسه بین المللی مطالعات اسلامی با مشارکت دانشگاه CMU کانادا
۱۳۹۳           دوره فشرده “الهیات سیستماتیک مسیحی” در کانادا در دانشگاه CMU (زیر   نظر ۱۲ استاد)
۱۳۸۹-الان     سطح چهار(دکترا) مطالعات اسلامی با گرایش زبان انگلیسی، مؤسسه بین المللی مطالعات اسلامی، قم ، پایان نامه با موضوع “رابطه عقل و دین از دیدگاه آیه الله جوادی آملی و پل  تیلیش”
پیشینه تدریس
سطح یک حوزه:
الهدایه فی النحو در مدرسه شهیدین، قم
تجزیه و ترکیب در مدرسه کرمانیها ، قم
مغنی الادیب در مدرسه امام رضا ع ، قم
سطح دو حوزه یا کارشناسی دانشگاه:
۹۲ – ۹۴        فلسفه اسلامی ۱ و ۲ در دانشکده اصول دین
۹۲ – ۹۵        منطق در دانشکده اصول دین
۹۳ – ۹۴        فلسفه اسلامی ۱ در دانشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
۹۳ – ۹۴        تاریخ فلسفه اسلامی ۱ در دانشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
۹۴                کلام بین الادیان در دانشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
۹۴ – ۹۵        تفسیر قران در دانشکده اصول دین
۹۴ – ۹۵        فقه در دانشکده اصول دین
۹۴               آشنایی با وهابیت و بهائیت در دانشگاه فرهنگ و معارف اسلامی )مجازی(
۹۵ – ۹۶      “رسایل” شیخ انصاری ره در حوزه علمیه قم پایه هفتم
۹۵              کلام جدید در دانشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
۹۵              زبان تخصصی (اصول فقه) در دانشکده اصول دین
۹۶ – ۹۷      “رسایل” شیخ انصاری ره در حوزه علمیه قم پایه هشتم
۹۷ – ۹۸      “کفایه الاصول” آخوند خراسانی در حوزه علمیه قم پایه نهم
۹۸             “مکاسب” شیخ انصاری ره در حوزه علمیه قم پایه هفتم
سطح سه حوزه یا کارشناسی ارشد دانشگاه:
۹۲              فقه تطبیقی(مقارن) در جامعه الزهراءس به زبان انگلیسی
۹۲             عقاید اسلامی (امامت) در جامعه الزهراء س به زبان انگلیسی
۹۲ – ۹۳     عقاید اسلامی (خداشناسی، نبوت، معاد) در جامعه الزهراء س به زبان انگلیسی
۹۳             کلام جدید د ر مرکز تخصصی تربیت راهنما
۹۳             مسائل جدیدکلام در بنت الهدی در جامعه المصطفی ص به زبان انگلیسی
۹۳ – ۹۴     کلام جدید در موسسه بین المللی مطالعات اسلامی به زبان انگلیسی
۹۳ – ۹۴     الهیات تطبیقی در موسسه زبان و فرهنگ شناسی در جامعه المصطفی ص به زبان انگلیسی
۹۴             فقه در بنت الهدی در جامعه المصطفی ص به زبان انگلیسی
۹۳ – ۹۴     فلسفه اخلاق (اخلاق هنجاری) در دانشگاه مجازی المصطفی ص به زبان انگلیسی
۹۴             فلسفه اخلاق (اخلاق مابعدالطبیعه) در دانشگاه مجازی المصطفی ص به زبان انگلیسی
۹۴             فلسفه اخلاق (اخلاق کاربردی) در دانشگاه مجازی المصطفی ص به زبان انگلیسی
۹۴ – ۹۵     زبان انگلیسی تخصصی ۱ و ۲ (کلام) در مرکز تربیت مدرس حوزه علمیه خواهران
۹۵ – ۹۶     انسان شناسی در موسسه زبان و فرهنگ شناسی در جامعه المصطفی ص به زبان انگلیسی
سطح چهار یا دکترای دانشگاه:
۹۵ – ۹۶     انسان در اسلام در موسسه بین المللی مطالعات اسلامی به زبان انگلیسی
۹۶ – ۹۷     مطالعه تطبیقی ادیان در موسسه بین المللی مطالعات اسلامی به زبان انگلیسی
۹۷ – ۹۸    شخصیتهای تاثیرگزار غربی در جهان اسلام در موسسه زبان و فرهنگ شناسی به زبان
انگلیسی
تدریس متفرقه:
۹۸            نظام تعلیم و تعلم در حوزه های علمیه برای دوره شیعه شناسی دانشگاه ادیان و مذاهب
۹۶ – ۹۷   اخلاق اسلامی در منچستر دروه پری حوزه
۹۶ – ۹۷   عقاید اسلامی در منچستر دروه پری حوزه
۹۶ – ۹۷   احکام اسلامی در منچستر دروه پری حوزه
۹۷           گفتگوی درون و برون دینی برای دوره “اندیشه اسلامی در جهان معاصر” ویژه دانشجویان و اساتید شیعی کانادا در حوزه علمیه قم
۷۷–۹۰      تدریس های خصوصی ابواب مختلف شرح اللمعه الدمشقیه، اصول الفقه علامه مظفر، نهایه الحکمه
اجرا و برگزاری دوره:
فقه تطبیقی برای اساتید دینی در کنیا
آشنایی با اسلام و شیعه در کانادا (اسفند ۹۳)
برگزاری دوره (کلاس) عقاید اسلامی به زبان انگلیسی در کانادا (خرداد و تیر ۹۴)
مدیر گروه ایرانی دوره “الهیات سیستماتیک مسحیت” به مقدار ۲۵ جلسه علمی در کانادا (اسفند ۹۳ )
سخنرانی به زبان انگلیسی در جاهای مختلف مانند فیلیپین در رایزنی و مسجد آبی اهل سنت و المهدی سنتر و منچستر، لیورپول، گلاسکو، هال سیتی، نیوکسل و …
مدیر دوره آموزشی “نظام اعتقادی اسلام” و “نظام زندگی اسلامی” و “شیعه شناسی” برای اساتید مسیحی خارج کشور
مدیر دوره آموزشی “اندیشه اسلامی در جهان معاصر” ویژه دانشجویان و اساتید شیعی کانادا در حوزه علمیه قم و مشهد
مسوولیت ها
۱۳۹۰-۱۳۸۹          مسوول حضور و غیاب/ مسوول امتحانات/ مسوول مباحثات، حوزه علمیه شهیدین ره
۱۳۹۰ – ۱۳۹۲        مدیر آموزش موسسه بین المللی مطالعات اسلامی
۱۳۹۰ – ۱۳۹۱        رابط مالی موسسه بین المللی مطالعات اسلامی و حوزه
۱۳۹۲ – ۱۳۹۸       رابط موسسه بین المللی مطالعات اسلامی و سازمان فرهنگ و ارتباطات
۱۳۹۲ – ۱۳۹۸       معاون آموزش موسسه بین المللی مطالعات اسلامی
۱۳۹۳ – ۱۳۹۶       قائم مقام موسسه بین المللی مطالعات اسلامی
۱۳۹۳ – الان        رئیس انجمن “فلسفه دین” موسسه بین المللی مطالعات اسلامی
۱۳۹۴ – الان        عضو موسسه معراج اندیشه مطهر
۱۳۹۴ – الان        رئیس گروه مجازی معراج اندیشه در دفتر تبلیغات اسلامی
۱۳۸۹ – ۱۳۹۲      عضو شورای آموزش حوزه علمیه شهیدین ره
۱۳۹۴ – ۱۳۹۵      عضو شورای پژوهش موسسه بین المللی مطالعات اسلامی
۱۳۹۵ – ۱۳۹۷      دبیر اجرایی شورای بین المللی ادیان و مذاهب حوزه های علمیه کشو ر
۱۳۹۵ – الان       عضو شورای عالی سیاستگذاری گفتگوی ادیان کشور
۱۳۹۷ – الان       مدیر ارتباطات و امور بین الملل مرکز ارتباطات و بین الملل حوزه های علمیه ایران
۱۳۹۷ – الان       عضو هیات موسس موسسه بین المللی دین پژوهی
۱۳۹۷ – الان        مدیرعامل موسسه بین المللی فرهنگ و تمدن
۱۳۹۸ – الان       عضو هیات امنا / سرپرست موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی الکترونیکی دارالحکمه
سفرهای علمی و فرهنگی :
داخلی: در محرم و صفر و رمضان و …: از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۲ (البته یکی دو سال بین این سالها سفری نرفتم) در استان های ایلام، کهکیلویه و بویر احمد، اصفهان، تهران
بین المللی: از سال ۱۳۹۰ تا الان (کنیا، امارات، آمریکا، فیلیپین، ترکیه، کانادا، انگلستان، اسکاتلند)
کارهای پژوهشی :
نویسنده کتاب The Role of Interfaith Dialogue in Peaceful Life of The Followers of The Other Religions” به همراه آیه الله فاضل میلانی حفظه الله و Phil Rawlings در دست چاپ
همکار نویسنده در کتاب ” Islamic Belief System ”
همکار نویسنده در کتاب “Islamic Plan for Life” در دست چاپ
استاد راهنمای پایان نامه “ظهور و بروز خدا در زندگی روزمره مومنان”
استاد مشاور پایان نامه “بررسی رویکرد مستشرقین به آموزه امر به معروف و نهی از منکر با تاکید بر آراء مایکل
کوک”
استاد مشاور پایان نامه “زبان دین از دیدگاه علامه طباطبایی”
استاد مشاور پایان نامه “مقایسه روش های تقریبی ایران و مصر در ۴۰ سال اخی ر”
عضو مدعو کمیته پایان نامه گروه مطالعات اسلامی موسسه زبان و فرهنگ شناسی
عضو مدعو کمیته پایان نامه گروه مطالعات اسلامی مدرسه بنت الهدی
دبیر نشست “جایگاه حقوق بشر در اسلام” با همکاری مرکز ارتباطات و بین الملل حوزه و موسسه فرهنگ و تمدن
ارائه دهنده یا سخنران در پیش نشست همایش ملی فلسفه کلام با عنوان “علم کلام در عرصه بینالملل”
کارهای فرهنگی :
ارتباط بین الادیان با “مرکز گفتگوی ادیان” دانشگاه EMU در ایران و آمریکا
ارتباط بین الادیان با “مرکز گفتگوی ادیان” دانشگاه CMU در ایران و کانادا
شرکت در جلسه ادیان سازمان ملل در شهر نیویورک
دیدار با نماینده یونسکو در انجیوی ادیان سازمان ملل متحد
سخنرانی و پرسش و پاسخ در کلیسای منونایت ها در کانادا
گفتگو با ک شیش “کلیسای انگلیکن” در کانادا
گفتگو با مسوولان مذهب “هادرایت” درکانادا و بازدید از مرکز و محل سکونت آنها
گفتگو با جمعی از پیروان مذهب “آمیش” در امریکا و بازدید از محل سکونت آنها
گفتگو با هیات امنای “جنبش فوکولارها”
همکاری در گفتگوی ادیان در دور پنجم و هفتم”گفتگوی شیعه و مسیحیت” توسط موسسه بین المللی مطالعات اسلامی
سخنران گفتگوی ادیان در “گفتگوی ادیان ایران و کنیا” در مرکز گفتگوی ادیان و تمدنهای ایران با موضوع
“همزیستی مسالمت آمیز پیروان ادیان مختلف”
همکاری در نرم افزار اندرویدی “زلال معرفت”
همکاری در تولید نرم افزار اندرویدی “روضه”
همکاری در تولید نرم افزار اندرویدی “اسلام” (آماده بهره برداری)
همکاری در تولید نرم افزار اندرویدی “جریان های سلفی”(آماده بهره برداری)
همکاری در تولید نرم افزار اندرویدی “زیتون” (آماده بهره برداری)
سخنرانی درباره “موانع و راهکارهای ازدواج برای ایرانیان خارج از کشور” در دانشگاه “مک گیل” کانادا
دیدار و جلسه با مهمانان خارجی اعم از روسای دانشگاه های خارج کشور، رهبران مذاهب و جنبش های متعدد
جهان، اساتید و دانشجویان دانشگاه های جهان و موارد دیگر…