9:00 - 20:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

اینستاگرام

تلگرام

 

رئیس هیئت مدیره

خانه > رئیس هیئت مدیره

امیر حسن شفیعی

تلفن: ۰۹۱۲۹۳۸۹۰۷۲- ۸-۰۲۱۷۷۶۳۷۹۳۷

نمابر: ۰۲۱۷۷۶۳۷۹۳۹

پست الکترونیکی: amir.hasan.shafie@ut.ac.ir

amir.hasan.shafiee@gmail.com amir..hasan.shafie@ut.ac.ir

Amirhasan Shafiee

Telephone 00989129389072 00982177637937-8

Fax 00982177637939

Email: amir.hasan.shafiee@gmail.com

بدون دیدگاه

متاسفانه امکان درج دیدگاه در حال حاضر وجود ندارد.