9:00 - 20:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

اینستاگرام

تلگرام

 

حمیدرضا نیکوکار

خانه > حمیدرضا نیکوکار

 

حمیدرضا نیکوکار 

مدرس دپارتمان حقوقی موسسه بین المللی فرهنگ و تمدن 

۱- مدارج تحصیلی

۲- سوابق آموزشى

مدرس مدعو دانشگاه دولتی پولوتسک بلاروس (فوریه ٢٠١٩)

تدریس در دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

۳- سوابق پژوهشی

الف) مقالات علمی پژوهشی

رساله دکتری اول در زمینه رسانه و عدالت کیفری
رساله دوم دکتری در زمینه کیفرگرایی و بازدارندگی مجازات
ب) کتاب
١. ترس از جرم (نشر میزان)
٢. ترس از جرم و نظم اجتماعی در دوران معاصر (نشر میزان)
٣ دانشنامه پیشگیری از جرم آکسفورد (نشر میزان)
۴. جرم شناسی فراملی: به سوی جرم شناسی جنایات بین المللی (نشر میزان)
۵. رویکردهای جرم شناختی به حقوق بین المللی کیفری ( نشر میزان)
راهبردهای موثر پلیس به خشونت علیه زنان (دفتر تحقیقات انتظامی استان یزد)
٧. رسانه و عدالت کیفری (دفتر تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری)
٨. پیشگیری از تکرار جرم و باز احتماعی کردن بزهکاران (انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی)
جرم شناسی چیست (در دست چاپ)
کتاب های در قالب تالیف و ترجمه و به کوشش است
مدرس مدعو دانشگاه دولتی پولوتسک بلاروس (فوریه ٢٠١٩)

۴- همایش ها و نشست های علمی