9:00 - 20:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

اینستاگرام

تلگرام

 

دپارتمان فرهنگ و جامعه شناسی

خانه > دپارتمان فرهنگ و جامعه شناسی

مسئولین موقت:

سید مصطفی دریاباری

امیر حسن شفیعی

محمد نوذری