9:00 - 20:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

اینستاگرام

تلگرام

 

تحول در نظام حقوق مسئولیت بین المللی بحثی درباره ی تابعان(اشخاص) و عرصه های جدید در مسئولیت بین المللی

خانه > اخبار  > تحول در نظام حقوق مسئولیت بین المللی بحثی درباره ی تابعان(اشخاص) و عرصه های جدید در مسئولیت بین المللی

تحول در نظام حقوق مسئولیت بین المللی بحثی درباره ی تابعان(اشخاص) و عرصه های جدید در مسئولیت بین المللی

موسسه بین المللی فرهنگ و تمدن با همکاری موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران تقدیم میکند:

تحول در نظام حقوق مسئولیت بین المللی

?سخنرانان:
دکتر بهرام مستقیمی
دکتر سید قاسم زمانی
دکتر وحید بذار
ثبت نام از طریق
@iiccfp
09011522807

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید